Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu

Načrt promocije

Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. Gre za kombinacijo sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem povezanega življenjskega sloga.

Promocija zdravja

Sestavimo vam načrt promocije zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja

Kako dosežemo izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu?

Promocija zdravja na delovnem mestu je skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu.
To dosežemo s kombinacijo:
Mojca Cepuš, sodelovanje s podjetji

Prednosti promocije

Zakaj je pomembno vključevanje promocije zdravja na delovnem mestu?

Bolj zdrav delavec je bolj zadovoljen, hkrati pa pomeni tudi manjše stroške za delodajalca in zdravstveno zavarovalni sistem zaradi bolniških odsotnosti. Programi za izboljšanje zdravja in dobrega počutja zaposlenih imajo prednosti za delodajalca, delojemalca, kot tudi družbo.
 • Izboljšanje prehranjevalnih navad,
 • Zmanjšana odsotnost z dela za od 12 do 36 %. Z vsakim €, vloženim v zdravje zaposlenih, lahko prihranimo med 2,50 in 10,00 €.
 • Zmanjšanje prezgodnje pojavnosti kroničnih nenalezljivih bolezni in dejavnikov tveganja zanje, zmanjšanje invalidnosti pri zaposlenih, manjše tveganje za poklicne in bolezni povezane z delom. Višja raven zdravstvene pismenosti, večje funkcionalne sposobnosti. Zmanjšanje prezgodnje obolevnosti zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj ter podaljševanje zdravih let življenja.
 • Večja motivacija zaposlenih izboljša produktivnost in konkurenčnost podjetja.
 • Zdrav in zadovoljen delavec se lažje spopada z obremenitvami (starševstvo, prijateljstvo, delo v lokalni skupnosti itd.).
 • Višja raven zdravstvene pismenosti in funkcionalne sposobnosti.
 • Večje zadovoljstvo z delom in večja produktivnost pri delu.
 • Spodbujanje osebnega razvoja ter profesionalne rasti.
 • Sproščeno in stimulativno delovno okolje, v katerega se delavec rad vrača.
 • Ohranjanje funkcionalnih sposobnosti ljudi v kasnejšem življenjskem obdobju, ki so nujne za aktivno participacijo na trgu dela.
 • Zmanjšanje prezgodnje obolevnosti zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj ter podaljševanje zdravih let življenja.
 • Večja socialna vključenost.

1050

prehranskih coachingov

202

Nastopov na televiziji

550

Objavljenih člankov

Delavnice in predavanja

Primeri tem za delavnice in predavanja

Na vašo željo program 100 % prilagodimo glede na dejavnost, s katero se ukvarjate ter glede na starost zaposlenih. Naslove, kateri so vam posebej všeč lahko skupaj z vašimi predlaganimi temami vključimo v predavanja na vašem naslovu. Vsa predavanja so izvedljiva tudi kot delavnice. Izobraževanje je po navadi razdeljeno na dva dela: predavanje in praktično delo na konkretnih težavah. Nekaj tem za delavnice in predavanja, za katere se naši zadovoljni naročniki najbolj zanimajo:

Prednosti promocije

V dogovoru z vami lahko pripravimo dodatne materiale

Naše delavnice so vedno zelo dobro ocenjene in obiskane, saj je dodana vrednost, ki jo sodelujoči na njih dobijo, konkretno znanje in pomoč pri točno določenih težavah, to pa je resnično neprecenljivo za njihovo zdravje in počutje.

Brošura in pripomočki

Z vašo marketinško ekipo lahko pripravimo brošuro in pripomočke za lažje upoštevanje novo pridobljenih informacij.

Individualne meritve

Brezplačne individualne meritve telesne sestave vaših zaposlenih na našem naslovu izven termina predavanja, skupaj z interpretacijo rezultatov meritev.

Oblike sodelovanja

Vse storitve za podjetja

Za vas lahko pripravimo predavanja, delavnice in individualno prilagojene programe za različne starostne in interesne skupine, od otrok v vrtcu do uslužbencev ter vodstvenih in vodilnih kadrov v različnih podjetjih. Teme vedno prilagodimo potrebam določene populacije in željam naročnikov izobraževanja.